Rototec » Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Bergvärme till sjukhus, fallet Umeå

Norrlands universitetssjukhus i Umeå byggdes 1907 och är 330 000 kvadratmeter stort. Passar det med bergvärme för ett sjukhus?
– Ju större anläggning geoenergisystemet installeras i, desto bättre resultat uppnår man, säger fastighetschef Hans Johansson vid Norrlands universitetssjukhus.
Både vad det gäller teknik och ekonomi är det mycket lämpligt med geoenergi, det vill säga bergvärme och -kyla som energikälla i stora fastigheter.

Norrlands universitetssjukhus är ett bra exempel på utnyttjande av geoenergi i ett stort fastighetskomplex. På sjukhuset installerades utöver fjärrvärme, också en geoenergilösning, med vilken man producerar cirka 20 procent av uppvärmningen och cirka 95 procent av kylningen.

Bergvärme ger sjukhuset kylning och betydande besparingar

Tack vare geoenergi sparar sjukhuset cirka 1 200 euro per dag i energikostnader. Pengarna som man sparar används istället inom sjukvården.
– Den ekonomiska aspekten har så klart en stor betydelse. Tack var den får vi saker att hända. Men en annan viktig aspekt är funktionssäkerheten. Vi är inte beroende av någon extern leverantör, betonar Johansson.
Vid Norrlands universitetssjukhus tänker man bygga ut geoenergisystemet ytterligare. Fastighetens potential för besparing ligger i att man på sjukhuset behöver uppvärmning och kylning på samma gång. När behovet av kylning är stort på sommaren, genereras extra värme, som lagras i borrhålslager inför vintern. Därigenom fungerar systemet effektivt året runt samtidigt som det är miljövänligt.
– Miljöaspekten var viktig för oss. Geoenergi är en förnybar energiform och tack vare den har vi minskat våra årliga koldioxidutsläpp med 4 400 ton.

Också i Finland har värmen börjat orsaka problem på sjukhus och vårdinrättningar, såsom sommaren 2018 visade. Tack vare kylningen som man utan extra kostnader får från samma system, vore bergvärme en livskraftig energiform på stora inrättningar även hos oss. Samtidigt skulle vi minska vårt koldioxidutsläpp. Infrastrukturen i städerna utgör sällan något hinder för att borra energibrunnar, vilket innebär att det också i Finland hade varit möjligt att börja använda bergvärme på sjukhus.

Planering av stora objekt

För att kunna utnyttja geoenergisystemet optimalt och för att systemet ska fungera korrekt, utför Rototec en förutredning och geoenergimätningar av berggrunden (TRT). Med mätningen undersöks berggrundens termiska respons för dimensioneringen av energifältet. Energibrunnarnas antal och djup samt avstånden mellan dem måste alltid dimensioneras utifrån fastighetens behov. Vi säkerställer att våra energilager fungerar optimalt med hjälp av det internationella EED-programmet för planering och simulering. Vi erbjuder även konsultation under inledningsskedet i form av kostnadsuppskattningar och kartläggning av olika metoder.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information eller om du behöver konsultation i ett geoenergiprojekt. Våra experter i Finland, Sverige och Norge kan hjälpa dig med landspecifika frågor.

Kontakta oss! >

Ladda ned PDF ›

 

Ladda ned PDF här:

Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas enligt beskrivningen i sekretesspolicyn.

Malmstranden, Luleå

Läs mer ›

Brf Vapensmeden, Stockholm

Läs mer ›

Gerox AB

Läs mer ›