Rototec » Tjänster » Geoenergi för stora fastigheter » Rototecs koncept

Rototecs koncept

Rototec är Europas största leverantör av geoenergilösningar och en driven branschinnovatör. Våra tjänster omfattar hela processen kring geoenergisystem – allt från konsultation till installation.

Vi erbjuder ett förmånligt, pålitligt och förnybart alternativ till fjärrvärme och olja. Vi levererar bergvärme och -kyla särskilt för stora fastigheter och industrifastigheter. Vi erbjuder även konsultation vid geoenergiprojekt.

Ladda här ›

x

Ladda ned PDF här:

Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas enligt beskrivningen i sekretesspolicyn.

Ladda här ›

x

Ladda ned PDF här:

Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas enligt beskrivningen i sekretesspolicyn.

Konsultation och förberedande utredning

I våra konsulttjänster ingår kostnadsberäkningar för stora projekt och kartläggningar av metoder för att genomföra projekt redan under förberedelseskedet. Tjänsterna kan också anpassas för att utveckla projekt som redan har inletts. Konsultarbeten, utbildningar och mätningar sker genom vår expertorganisation Rototec Consulting.

Geoenergimätning av berggrunden (TRT)

När man ska installera ett stort geoenergisystem är en TRT-mätning nödvändig för att borrhålslagret och systemets funktion ska kunna optimeras. Mätningen ger information om berggrundens termodynamiska egenskaper för berört område där energibrunnarna skall anläggas. På så sätt undviker vi att göra energilagret för stort eller för litet.

Planering av geoenergilager

Vi undersöker tomtens storlek och fastighetens behov för att utreda förutsättningarna för att utvinna geoenergi och bedömer hur geoenergi kan utnyttjas på platsen i fråga. Energibrunnarnas antal, djup samt avstånden mellan dem måste alltid avgöras utgående från fastighetens behov. Vi på Rototec säkerställer att våra borrhålslager fungerar optimalt med hjälp av det internationella EED-programmet för planering och simulering.

Borrning

Förutom att borra själva energibrunnarna samlar vi också upp stenmjölet och transporterar bort det för vidare behandling samt installerar hela kollektorrörsystemet från energibrunnar till teknikcentralen.

Anskaffning av värmepump

Rototec kan vid behov ge råd om vilken typ av värmepump som lämpar sig bäst för fastigheten.

En hållbar geoenergilösning

Vi ger garanti på arbete och material. Mätningar och kalkyler utförda av våra experter inom branschen garanterar en funktionssäker och trygg geoenergianläggning i decennier.

Underhåll av systemet

Energibrunnarna kräver inget underhåll. När det gäller värmepumpen och värmefördelningsrummet ska kunden avtala om underhållet med återförsäljaren.

Alla tjänster från en och samma leverantör

Geoenergisystem för stora fastigheter utgör utmanande helheter, som förutom yrkeskunskap och teknisk kompetens även kräver omsorgsfulla förberedelser i form av mätningar, beräkningar och planering. Rototec har utvecklat en helhetslösning som lämpar sig särskilt väl för stora fastigheter och som omfattar termisk responsmätning, de beräkningar och simuleringar som krävs för planeringen av geoenergilagret samt borrning av energibrunnar. En projektplaneringsmodell för geoenergi kan redan i ett tidigt skede också ingå i projektet.

Rototecs helhetslösning lämpar sig för byggföretag, byggherrar, fastighetsförvaltare och fastighetsägare som vill ha en hållbar geoenergilösning som med hjälp av pålitliga mätningar har optimerats i enlighet med fastighetens behov.

INTRESSERAD?

Vill du veta mer om våra energikonsultationstjänster för byggprojekt, våra geoenergimätningar eller hela servicepaketet från mätningar till borrning? Kontakta oss!

VILL DU ATT VI KONTAKTAR DIG?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vår försäljare dig.