Rototec » Tjänster » Bergvärme till bostadsföreningar » Ofta ställda frågor

Ofta ställda frågor

Hur länge kan man utvinna geoenergi ur en energibrunn?

En korrekt dimensionerad energibrunn kan i praktiken producera energi hur länge som helst.

Vilka faktorer påverkar bergvärmepumpens storlek och brunnens djup?

  • Byggnadens storlek, behovet av uppvärmning och behovet av tappvarmvatten
  • Byggnadens värmefördelningssystem: vattenburen golvvärme eller radiatorkrets
  • Dimensioneringen av värmepumpen till deleffekt eller full effekt
  • Byggnadens geografiska läge: marken är svalare i norr

Kan man borra i en grop?

Nej, borrplatsen bör i princip vara jämn. De horisontella rören grävs inte ned förrän efter borrningen.

Kan man gräva ränna för de horisontella rören redan innan man borrar?

Nej. Vid borrningen kommer det ofta upp vatten som kan fylla eventuella färdiga rännor. Om man har grävt rännor på förhand kan vattnet också rinna längs dessa till oönskade platser.

Hur går ytvattenisoleringen till?

Isoleringen görs med en särskild typ av betong som är speciellt utvecklad för ändamålet.

Vilken köldbärarvätska använder ni?

Vi använder ekologisk, etanolbaserad köldbärarvätska Naturet från den finska tillverkaren Altia.

Hur underhåller man systemet och vilka kostnader medför detta?

Energibrunnarna kräver inget underhåll. När det gäller värmepumpen ska kunden avtala om underhållet med återförsäljaren.