Rototec » Tjänster » Bergvärme till bostadsföreningar » Information om borrning av energibrunnar

Information om borrning av energibrunnar

  • Vi borrar energibrunnar i enlighet med rekommendationerna i Normbrunn-16.
  • Vid borrningen bildas borrkax ”stenmjöl”, som vi samlar upp i specialtillverkade containrar vid varje borrplats.
  • Som skyddsrör vid ytborrningen använder vi foderrör av stål med godstjocklek 5mm med en beräknad livslängd på 100 år.
  • Foderröret tätas med betong mellan berg och stålrör för att förhindra att yt- och grundvatten blandas.
  • Som kollektorrör i våra energibrunnar använder vi fabrikstillverkade och högklassiga rör som ger effektiv värmeöverföring.

Omhändertagande av borrkax

Innan borrning påbörjas, levererar vi en container för omhändertagande av borrkax ”stenmjöl” från platsen. Containern är 2 meter bred, 2 meter hög och 3,5 meter lång. Du bör på förhand reservera en plats för containern, helst på din egen tomt. Containern kan normalt placeras högst 25 meter från borrplatsen. Den som kommer med containern måste få veta var brunnen ska borras för att kunna placera containern på en lämplig plats.

Borrigg

Borraren kommer till platsen med en borrigg och en lastbil utrustad med kompressor, som är omkring 12 meter lång och väger omkring 26 ton. Du bör på förhand beakta det utrymme som lastbilen kräver och vid behov informera grannarna om exempelvis en eventuell avspärrning av gatan. Avståndet mellan lastbilen och borrplatsen får normalt vara högst 40–50 meter.

Kunden ansvarar för att

  • Se till att borriggen kan komma till borrplatsen (beakta plogning, sandning, hinder, diken etc.)
  • Ordna elektricitet för borraren (1-fas ström) 10 A/230 V)
  • Ordna trycksatt vatten för borraren (extern vattenanslutning eller motsvarande)
  • Anvisa en plats dit det vatten som pumpas från uppsamlingscontainern kan ledas, exempelvis ett dike eller ett område med gräs eller skog, helst på den egna tomten
  • Informera grannarna om borrningen i den mån det är nödvändigt

 

Ladda här ›

x

Ladda ned PDF här:

Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas enligt beskrivningen i sekretesspolicyn.