Rototec » Tjänster » Bergvärme till bostadsföreningar » Information om brunnsborrning

Information om brunnsborrning

Tack för ditt miljövänliga och kostnadseffektiva val! Med vår bergvärmelösning kommer du kunna utnyttja energin som finns under dina fötter och minska ditt klimatavtryck rejält. På det sättet bidrar du varje dag till en bättre miljö. Bergvärmepumparna blir dessutom allt effektivare vilket möjliggör lägre uppvärmningskostnader. Din investering är flerfaldigt bättre än räntan på bankkontot eller kostnaden för lånet till bergvärme.

Med över 50 000 borrade energibrunnar är Rototec Europas största leverantör av bergvärmelösningar. Vårt viktigaste mål under installationen är att du ska påverkas så lite som möjligt. Du kan fortfarande vistas i din bostad under arbetets gång, det är oftast bara vissa områden utomhus som behöver spärras av på grund av säkerhetsskäl. Att skaffa bergvärme med oss är enkelt – vår långa erfarenhet garanterar att arbetet utförs snabbt, smidigt och säkert.

Bergvärme projekt – så går det till:

 • CONTAINER LEVERERAS Innan borrning levererar vi en container till platsen. I containern samlas krossat stenmjöl och vatten från energiborrningen. Var den ska stå bestäms av dig i förväg och meddelas till oss då vi hör av oss innan leverans. Containerns storlek är 3,5 meter lång, 2 meter bred och 2 meter hög och får inte placeras längre bort än 25 meter från borrhålet. Om vattnet ska pumpas till en gatubrunn krävs även en extra separationscontainer.
 • BORRNING Att borra en brunn tar normalt en dag. Borraren anländer till platsen i en lastbil utrustad med en borrigg. Lastbilen är ca 12 meter lång och väger 30 ton. Borriggen väger 9 ton, är 6 meter lång och 6,5 meter hög under borrning. Se till så att det finns gott om plats att ta sig fram och informera grannar i god tid om vägen behöver spärras av. Avståndet mellan lastbilen och borrhålet får max vara 50 meter. Under borrning behöver borraren gott om plats för utrustning och av säkerhetsskäl är det förbjudet att vistas på området under pågående arbete. Borraren behöver tillgång till el och vatten.
 • INSTALLATION Efter borrning anländer vår installatör för att installera kollektorrör i borrhålet och markslangar fram till fastigheten. Rören grävs vanligtvis ned ca 50cm och vi kärnborrar genom fasaden med diamantborr för rörgenomföring. Hålens diameter är 70mm och dess placering bestäms av dig i förväg. Är fastigheten en nybyggnation kan rören dras till det tekniska utrymmet i färdiglagda Ø110mm rör.

Bra att veta om brunnsborrningen:

 • Vi borrar energibrunnar i enlighet med rekommendationerna i Normbrunn-16.
 • Vid brunnsborrning bildas borrkax ”stenmjöl”, som vi samlar upp i specialtillverkade containrar vid varje borrplats.
 • Som skyddsrör vid ytborrningen använder vi foderrör av stål med godstjocklek 5mm med en beräknad livslängd på 100 år.
 • Foderröret tätas med betong mellan berg och stålrör för att förhindra att yt- och grundvatten blandas.
 • Som kollektorrör i våra energibrunnar använder vi fabrikstillverkade och högklassiga rör som ger effektiv värmeöverföring.

Kunden ansvarar för att

 • Se till att borriggen kan komma till borrplatsen (beakta plogning, sandning, hinder, diken etc.)
 • Ordna elektricitet för borraren (1-fas ström) 10 A/230 V)
 • Ordna trycksatt vatten för borraren (extern vattenanslutning eller motsvarande)
 • Anvisa en plats dit det vatten som pumpas från uppsamlingscontainern kan ledas, exempelvis ett dike eller ett område med gräs eller skog, helst på den egna tomten
 • Informera grannarna om borrningen i den mån det är nödvändigt

 

Ladda här ›

x

Ladda ned PDF här:

Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas enligt beskrivningen i sekretesspolicyn.