Rototec » Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Cookies

I den här tjänsten används cookies för att förbättra den här webbplatsens effektivitet och Rototecs tjänster till dig. Cookies är data som lagras på hårddisken och webbläsaren på din dator och inte på den här webbplatsen. Cookies används inte för att samla in personligt identifierbara uppgifter. Uppgifter som samlas in med cookies används för att förbättra vår kommunikation och den allmänna nivån på tjänster från Rototec. De flesta webbläsare är konfigurerade för att acceptera cookies, men om du inte vill ta emot cookies, kan du ändra inställningarna i din webbläsare för att neka alla cookies eller får ett meddelande när en cookie placeras i din dator. Om du gör det, var medveten om att det kan hända att du inte kan visa eller komma åt vissa delar av den här webbplatsen.

Skydda integritet och personliga uppgifter

Rototec och Rototec Groups företag åtar sig att skydda din integritet och dina personliga uppgifter. Om du tillhandahåller oss dessa uppgifter (namn, jobbtitel, e-postadress, telefonnummer, företagsnamn, fax etc.) på denna webbplats, kan informationen behandlas av Rototec i syfte att tillhandahålla dig tjänster och behandla dina förfrågningar. För att kunna erbjuda dig bättre tjänster, kan det bli aktuellt att vi frågar efter eller inhämtar personliga uppgifter. Genom att tillhandahålla uppgifter på den här webbplatsen, samtycker du till insamling, användning och avslöjande av personliga uppgifter av den typ och för de begränsade syften som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vid insamling och behandling av dina personliga uppgifter efterlever Rototec och Rototec Groups företag tillämplig lagstiftning gällande personliga uppgifter och dataskydd.

Rototec eller dess representanter kan komma att kontakta dig för ytterligare uppgifter, för att svara på dina förfrågningar, svara på dina frågor, för marknadsföringssyften, produktundersökningar för att utveckla den här webbplatsen eller för eventuella andra liknande skäl. Insamlade och lagrade personliga uppgifter kan överföras mellan Rototec Groups företag, partner, dotterbolag eller tredje parter i länder där skyddsnivån inte nödvändigtvis uppfyller EU-rättsliga krav för att svara på dina förfrågningar och behov. När du skickar in dina personliga uppgifter samtycker du till att de överförs, lagras och behandlas. Mottagare av personliga uppgifter är skyldiga att skydda konfidentialiteten och säkerheten för de inhämtade uppgifterna och har inte rätt att använda dem för alternativa syften. Rototec eller Rototec Groups företag varken säljer eller hyr ut information till tredje parter.

Personliga uppgifter som inhämtas av Rototec kommer att lagras på så sätt som krävs av juridiska och reglerande myndigheter. Rototec vidtar tillämpliga försiktighetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter och förhindra eventuell felaktig och obehörig användning.

Åtkomst till uppgifter

På begäran har du en gång per år rätt att kostnadsfritt få åtkomst till de personliga uppgifter som samlats in om dig eller en kopia av dem. Ytterligare begäran om åtkomst till de personliga uppgifterna kan vara föremål för en avgift för att täcka kostnaderna som orsakas av att tillhandahålla dig de personliga uppgifterna. Rototec har rätt att be dig bevisa din identitet ifråga om dessa förfrågningar. Om någon del av uppgifterna är felaktiga, har du rätt att få dem korrigerade.

Om du inte längre vill att Rototec eller Rototecs företag lagrar dina personliga uppgifter, har du rätt att begära att de raderas.

Kontakt

Om du har några som helst frågor eller funderingar kring våra praxis och dina personliga uppgifter, är du välkommen att kontakta Tomi Mäkiaho på