Rototec » Rototec Groups sekretesspolicy för arbetsansökningar

Rototec Groups sekretesspolicy för arbetsansökningar

När du tillhandahåller vår rekryteringstjänst din information, ger du Rototex dina personliga uppgifter och anger uttryckligen att du är intresserad av att en anställning vid Rototec. Du kan ange personliga uppgifter till Rototec. I arbetsansökan uppmanas du uppge vissa uppgifter, såsom din utbildnings- och anställningsbakgrund, kontaktinformation och arbetslivserfarenhet. Du kan välja att tillhandahålla Rototec med ytterligare information, inklusive ditt CV, din meritförteckning, utdrag och anställningsreferenser. Rototex kan i syfte att kontrollera en anställningsreferens eller -bakgrund genom att samla in informaiton från tredje parter.

Rototecs policy är att behandla dina uppgifter konfidentiellt. Efter att du har skickat in din ansökan, kommer endast personer relaterade till rekryteringen har åtkomst till dina uppgifter. Genom att ange personliga uppgifter i tjänsten samtycker du till att Rototex kontaktar dig i HR-syften.

Personal förknippad med rekryteringen kan vara anställd vid tillämpliga rekryteringsrelaterade tredje parter och kommer att ha åtkomst till dina personliga uppgifter. Vid överföring av dina uppgifter vidtas lämpliga åtgärder för att säkerställa erforderligt, lagenligt skydd av dina personliga uppgifter. Genom att skicka in dina personliga uppgifter samtycker du till denna åtkomst, lagring och behandling i HR-syften. Som sökande är du ansvarig för att säkerställa att de tillhandahållna uppgifterna är korrekta och sanna. Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att dina uppgifter används för att tillsätta den öppna tjänsten som du har sökt. Dina uppgifter kommer att raderas i enlighet med den tillämpliga lagen så fort ansökningsprocessen har avslutats.