Rototec » Pähkinäkuja, Finland

Bergvärme till ett flervåningshus, fallet Pähkinäkuja i Tammerfors

I takt med höjningen av kostnaderna för fjärrvärme och fossila bränslen har många fastighetsbolag funderat på att byta ut nuvarande system mot bergvärme. När samma system dessutom utrustas med återvinning av frånluften, kan man täcka upp en betydande del av fastighetsbolagets köpta energi. Ett annat bra skäl till att skaffa bergvärme till ett flervåningshus är att man får kylning med samma system.

Bostadsrättsföreningen Pähkinäkuja i Tammerfors byggdes 1968 och omfattar fyra byggnader och 105 bostäder. Fastighetsbolaget övergick till geoenergi, mer känt som bergvärme, i mars 2014
Från första gången som frågan togs upp i styrelsen, tog det ett och ett halvt år tills vi tog systemet i bruk, berättar styrelseordförande Jaakko Lamminen.
Systemet i Pähkinäkuja utökades även med solfångare och återvinning av frånluft, vilka tillsammans bildar ett så kallat hybridsystem.

Koll på kostnaderna med geoenergi

I Tammerfors var ökade kostnader en betydande orsak till varför man beslutade att skaffa bergvärme till fastighetsbolaget.
– Vi ansåg att våra kostnader för fjärrvärme blev för höga och att vi med bergvärme kunde sänka kostnaderna, förtydligar Lamminen.
Den totala kostnaden för projektet uppgick till cirka 800 000 euro.
– Systemet betalar tillbaka sig själv inom cirka 15 år, så vi behövde inte justera bostadsrättsavgifterna.

Även i lägen där det har ackumulerats alltför höga renoveringsskulder i förhållande till värdet på husets aktier, kan man med hjälp av geoenergi också stabilisera fastighetsbolagets ekonomi. Framförallt i kommuner med flyttningsunderskott kan detta uppstå, där värdet på fastigheterna i många fall befinner sig i en nedåtgående trend och den lokala monopolenergin är dyr. Det här kan bli ett problem när stora renoveringar måste genomföras i fastighetsbolaget och banken inte längre beviljar finansiering på grund av bolagets svaga ekonomiska situation.

Avkastning till ägarna

Övergången till förnybar och miljövänlig geoenergi är ofta väldigt fördelaktig. Avkastningen på det investerade kapitalet är i genomsnitt cirka 10 procent. I objekt med stort behov av kylning kan avkastningen som bäst vara kring 20 procent. Genom att byta från fjärr- eller oljevärme, som i huvudsak produceras med fossila bränslen, till bergvärme kan fastighetsplacerare tjäna mer än genom att investera i en ny fastighet.

Om man funderar på att gå över till förnybar energi, varför lönar det sig att välja just bergvärme till ett flervåningshus?

Det som är bra med bergvärme är att tillgången till den är konstant i jämförelse med till exempel solenergi, påminner Lamminen.
Ju större fastighet eller fastighetskomplex det är fråga om, desto mer lönsamt är det att gå över till geoenergi. Och det är sällan som den befintliga infrastrukturen utgör ett hinder för att borra energibrunnar. Det är dessutom möjligt att i samma system få kylning, vilket samtidigt ökar systemets effektivitet. Installationen av det nya systemet påverkar inte heller användningen av bostäderna under arbetets gång.
Rototec är specialister på geoenergilösningar för stora fastigheter.
– Rototec utförde mätningarna noggrant och med lyckat resultat. Jag har ingenting att anmärka på, berömmer Lamminen på bostadsrättsföreningen Pähkinäkuja.

Skaffa förutsebar, oberoende och miljövänlig bergvärme till ditt flervåningshus nu!

Kontakta oss! >

Ladda ned PDF ›

 

Ladda ned PDF här:

Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas enligt beskrivningen i sekretesspolicyn.

Kultur- och kunskapscentret Krona, Norge

Läs mer ›

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Läs mer ›

Isku Center Lahti, Finland

Läs mer ›