Rototec » Isku Center Lahti, Finland

Energismarta Isku Center valde geoenergi

Isku är en finländsk möbelfabrik som grundades 1928. Företaget som gick under namnet Lahden Puukalusto Oy lät bygga de äldsta delarna av Isku Center på Mukkulankatu redan på 1950-talet. Lokalerna används fortfarande. I Isku Center finns ett tjugotal företag som hyresgäster, 5 000 studerande vid Lahti University of Applied Sciences och Iskus egen anläggning för industriell produktion. I centret finns även konferens- och evenemangslokaler.
Fastighetens uppvärmda area uppgår till 76 000 m2.
– Isku är ett familjeföretag, vars grundläggande värden är miljövänlighet och energieffektivitet, såväl inom produktionen som butikerna och här på huvudkontoret. Att Lahti University of Applied Sciences flyttade in i våra lokaler gav säkerligen också fart åt våra beslut om moderna energilösningar, säger Hanna Eskola, Iskus kvalitets- och miljödirektör.

Betydande besparingar genom energilösningarna

Iskus samarbetspartner för energilösningarna, LeaseGreen, har beräknat att geoenergi och solelsystemet minskar byggnadens koldioxidutsläpp med upp till 90 procent jämfört med de traditionella fastighetstekniska systemen i motsvarande fastigheter. Energikostnaden har minskat med nästan 50 procent.
– Besparingen kommer säkerligen att bli ännu större allt efter som geoenergi börjar användas i allt större delar av den enorma fastigheten. Vi beskriver helheten som består av flera olika lösningar som energismarthet, säger Eskola.

Energibrunnar inomhus

Rototec har borrat sammanlagt 45 energibrunnar med ett djup på 350 meter i Iskus fastighet.
– Särdraget i detta objekt är att vi har borrat elva brunnar inomhus. Att borra inomhus är en bra lösning om man inte har tillräckligt stora ytor utomhus. Borrhålen görs i lagerutrymmen och brunnen täcks med ett metallock på golvnivån. Vid behov kan man till exempel köra över locket med truck, förklarar Juuso Piironen, projektchef vid Rototec.

Värmepumpen som installerats i Isku Center har en effekt på 3 x 350 kilowatt, vilket motsvarar värmepumpseffekten i över 100 hem. Tidigare värmdes fastigheten upp med fjärrvärme.
– Vi byter ut fjärrvärmen mot geoenergi som den huvudsakliga värmeformen på grund av både ekonomiska skäl och miljöskäl, säger Eskola.
Med fjärrvärme produceras ändå fastighetens toppvärmeeffekt. Den tas i bruk under långvariga kalla perioder.
– För optimal lönsamhet är det oftast inte lämpligt att ta ut 100 % av geoenergisystemets effekt, utan låta korta toppar klaras med fjärrvärme, grön el eller bioolja, säger Piironen.

Isku Center ansöker om certifiering enligt miljöcertifieringssystemet BREEAMs toppklassificering. Detta är ett viktigt budskap både för de företag som vill bedriva sin verksamhet i Isku Center och för de företag som köper Iskus produkter.
– Certifikatet anger att byggnaderna är ekologiska, men produkterna utgör en del av helheten. Ett exempel är huvudkontoret för en av våra kunder som just nu är under byggnation. När inredningen konkurrensutsattes var ett av villkoren minimering av emissionerna i inomhusluften. I våra produkter används endast vattenspädbara lacker och lim. En ekologisk produktionskedja främjar inte bara miljöaspekterna utan även affärsverksamheten, säger Eskola.

Ladda ned PDF ›

 

Ladda ned PDF här:

Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas enligt beskrivningen i sekretesspolicyn.

Brf Kavaljersbacken, Sundbyberg

Läs mer ›

DN-skrapan, Stockholm

Läs mer ›

Kultur- och kunskapscentret Krona, Norge

Läs mer ›