Rototec » HSB Brf Bergmossen, Gustavsberg

Brf Bergmossen bytte till en framtidssäker värmelösning

Rototec fick förtroendet att tillgodose Brf Bergmossens värmebehov med hjälp av ett bergvärmesystem. Samarbetet mellan Rototec, Gerox och E.ON (avtalspartner med Brf Bergmossen) gick som planerat och den nya anläggningen färdigställdes i slutet av 2019. Nu värms bostadsrättsföreningens 143 lägenheter upp klimatvänligt och kostnadseffektivt.

 Idag är bergvärme det självklara valet för många fastigheter som vill investera i hållbara lösningar och samtidigt minska uppvärmningskostnaderna. Då bostadsrättsföreningen Bergmossen i Gustavsberg i sin tur valde bergvärme, anlitades Rototec för dimensionering och projektering.

Projekteringsskedet i alla Rototecs bergvärmeprojekt innebär därför en fördjupad analys av geoenergisystemets energilast. Under vår långa erfarenhet inom bergvärmelösningar har vi konstaterat att avancerade undersökningar i ett tidigt skede har stora fördelar för hela projektets genomförande. Under projekteringsskedet kontrollerar och eventuellt justerar vi nämligen de termiska och geologiska parametrarna som fåtts från förstudien.

– Precis som i alla energirelaterade investeringsbeslut är projektets planering avgörande för dess framgång. Vi har anlitat Rototec för projektering i flera år och vi blir alltid lika nöjda med samarbetets resultat, säger Per Melin, marknadsansvarig på Gerox.

Resultaten från provborrning och termisk responstest (TRT) som utfördes även i detta projekt hjälper med att kartlägga fastighetens specifika behov. Då använder vi oss av det internationella EED-simuleringsprogrammet och tar reda på bergets termiska egenskaper i detalj. En professionell projektering medför även energieffektivitet då våra egna konsulter räknar ut ett optimalt antal borrhål och dessas inbördes avstånd.

– Korrekt dimensionering kommer resultera i kostnadsbesparingar på både lång och kort sikt helt enkelt, förklarar Rototecs projektledare Fredrik Attemark.

Brf Bergmossen får nu årligen cirka 470 MWh värme från berget, och den nya anläggningen producerar 80 % av hela värmebehovet. Utöver att utnyttja gratis värme från berggrunden förbereddes även detta objekt till att hämta gratis frikyla vid framtida behov.

– Bergvärme passar särskilt bra för fastigheter som är i behov av både värme och kyla. Frikyla från energibrunnar tror jag vi kommer få se mer av i framtiden, säger Fredrik Attemark.

Behöver er bostadsrättsförening en kostnadseffektiv värme- eller kyllösning? Kontakta Rototecs geoenergikonsulter för mer information och offert.

 

Ladda ned PDF ›

 

Ladda ned PDF här:

Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas enligt beskrivningen i sekretesspolicyn.

Malmstranden, Luleå

Läs mer ›

Brf Vapensmeden, Stockholm

Läs mer ›

Gerox AB

Läs mer ›