Rototec » Brf Vapensmeden, Stockholm

BRF Vapensmeden minskar sina energikostnader 60% genom att gå från fjärrvärme till bergvärme

Bostadsrättsföreningen BRF Vapensmeden i centrala Stockholm önskade att satsa på hållbar och kostnadseffektiv energiförsörjning för framtiden. På uppdrag åt Energipartner AB fick Rototec förtroende att tillgodose föreningens värmebehov med hjälp av borrhål för geoenergi.

Fler och fler bostadsrättsföreningar väljer att investera i bergvärme. För BRF Vapensmeden innebär en omställning från fjärrvärme till bergvärme att föreningen nu investerat i ett mer ekonomiskt och hållbar energilösning. Uppvärmning utgör ofta den största kostnadsposten för en bostadsrättsförening och fjärrvärmeavtalen kan både vara dyra och bundna till en fast leverantör med få möjligheter till påverkan. BRF Vapensmeden är nu mer självständiga med sitt val av energileverantör samtidigt som bergvärme är en god investering med ekonomisk lönsamhet.

Smidig och snabb installation trots djupa borrhål

– Genom tydlig information till våra medlemmar om vad det innebär med geoenergi och hur arbetet kommer att bedrivas har vi fått en bra acceptans för genomförandet. Alla verkar entusiastiska och då gör det ju inte så mycket om det bullrar lite under en kortare period. Arbetet med geobrunnarna och slangsättningen har skötts på ett mycket effektivt sätt och samarbetet med de på plats har fungerat mycket bra, säger Karl-Erik Gamnis, ordförande i BRF Vapensmeden.

Under arbetets gång har fjärrvärmen kopplats bort och man använder nu istället elpanna som spets. Arbetet gick snabbt och smidigt trots de djupa borrhålen. På bara 8 arbetsdagar hade Rototec borrat 4st brunnar med ett djup på 450m styck. Detta projekt är ett tydligt bevis på att bergvärme även kan användas i tätbebyggda stadskärnor.

Vi hoppas att fler BRF:er får upp ögonen för geoenergi och förstår vilka besparingar detta kan medföra över tid.

 

 

Ladda ned PDF ›

 

Ladda ned PDF här:

Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas enligt beskrivningen i sekretesspolicyn.

Malmstranden, Luleå

Läs mer ›

Gerox AB

Läs mer ›

HSB Brf Bergmossen, Gustavsberg

Läs mer ›