Rototec » Om företaget

Om företaget

Rototec grundades år 2007. Numera består Rototec-koncernen av sju operativa bolag: Rototec Oy och Enersys (Finland), Rototec AB och Fürst VVS- & Energiteknik AB (Sverige), Rototec AS och SIHH (Norge) och Rototec Consulting. Rototec betjänar över hela Norden inom alla sina verksamhetsområden. År 2020 var Rototecs omsättning 51 miljoner euro. Vi sysselsätter sammanlagt omkring 100 personer.

MÅL OCH VÄRDERINGAR

Rototec är en innovativ pionjär inom geoenergi. Energirevolutionen är här och vi vill stå i främsta ledet och skapa en bättre framtid för kommande generationer. Vi tror att de värsta klimatscenarierna kan förhindras genom en politik som gynnar förnybar energi. Vi här i Norden har allt vi behöver för uppvärmning och kylning av fastigheter under våra fötter. Vi uppmuntrar ägare till fastigheter av alla storlekar att bryta sig loss från monopolet och välja en självständig, förnybar och förmånlig form av energi.

Rototec är det första geoenergiföretaget i hela Norden att bli certifierad för kvalitet, miljö och arbetssäkerhet. ISO 14001-certifiering visar vårt engagemang för miljöskydd och hållbarhet medan ISO 9001 är en garanti för kvaliteten av våra tjänster och företag. ISO 45001 visar dessutom att vi arbetar för att skapa en säker och hälsosam arbetsplats för alla. Certifieringarna bekräftar återigen vikten för oss på Rototec av att agera ansvarsfullt och tillhandahålla kvalitetstjänster – på våra kunders, anställdas och vår gemensamma miljös villkor.

På Rototec arbetar vi ansvarsfullt och målmedvetet med viljan att åstadkomma lösningar av högsta kvalitet, detta är den ledande tanken i vår verksamhet. Vi använder endast miljövänliga smörjmedel och köldbärarvätskor i våra entreprenader och utföranden. Arbetssäkerheten är vår största prioritet på arbetsplatsen. Nödvändig skyddsutrustning och skyddsavspärrningar är en självklarhet på våra arbetsplatser. Våra underentreprenörer och medarbetare har erfarenhet och utpräglade rutiner för att upprätthålla dessa säkerhetsföreskrifter. Skulle olyckan trots allt vara framme har vi gedigna handlingsplaner och åtgärdsplaner för att förhindra upprepning.

Jämlikhet och gott bemötande genomsyrar organisationen oavsett ålder, kön, religion eller etnisk bakgrund. Detta är viktigt för oss såväl vid rekrytering samt i kontakter med våra kunder och underleverantörer i det dagliga arbetet.

Rototec Uppförandekod

 

Ladda här ›

x

Ladda ned PDF här:

Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas enligt beskrivningen i sekretesspolicyn.

Rototecs historia

Mikko Ojanne, har på bara nio år gjort Finska Rototec till ett av Europas största geoenergiföretag. Sverigefinnen Ojanne, som vid det här laget har erfarenhet av över 30 000 energibrunnar, hamnade i branschen mer eller mindre av en slump. ”Jag har alltid varit intresserad av teknik, även om jag inte har någon högskoleutbildning inom området. Som 24-åring lärde jag känna vattenbrunnsföretagaren Lasse Hautanen i Sverige, när jag sålde Puustelli-kök och han var en av mina kunder. Vi kom bra överens och en dag bad jag att få veta mer om hans arbete. Lasse sa till mig att det skulle kunna löna sig att satsa på bergvärmeborrningar, även om bergvärme redan utvunnits i Sverige i 40 års tid.”

Sedan gick det snabbt och inom kort grundade Ojanne, med stöd av Hautanen, ett energibrunnsborrningsföretag. ”På två år lyckades jag öka företagets omsättning från noll till fyra miljoner euro. Jag tänkte på ett helt annat sätt än de flesta andra inom den konservativa borrningsbranschen. Jag hade en klar vision som omfattade bergvärmeprojekt i större fastigheter än vanliga villor.” Den explosionsartade tillväxten ledde till att ett First North-noterat svenskt bergvärmeföretag fick upp ögonen för Ojanne och hans företag. Det blev affär och Ojanne stannade kvar som vd i företaget. Vid tiden för företagsaffären hade säljaren och köparen liknande planer för företagets framtid, men efter några år visade det sig att den gemensamma visionen gått förlorad. ”Jag ville utveckla verksamheten på ett annat sätt. Tack vare företagsaffären kunde jag förverkliga min dröm och investera mina pengar på nytt. Jag hade konkurrensförbud i Sverige, så jag beslöt att starta ett energibrunnsföretag i Finland tillsammans med min bror Timo.” Ojanne, vars finska föräldrar flyttade till Sverige innan han föddes, hade lyckligtvis redan som 15-åring bestämt sig för att lära sig finska.

4,5 tums borrhål

Ojanne anser sig vara en finländsk pionjär i en konservativ bransch. Tidigare brukade man borra hål i storleken 5,5 tum för utvinning av geoenergi även om det både matematiskt och fysikaliskt vore bättre med 4,5 tum. ”Så småningom, när vi envist fortsatte med våra mindre borrhål, övergick också andra till samma storlek.” Geoenergiindustrin har vuxit snabbt i Finland. Enligt Ojanne kan exempelvis fjärrvärmen inte i nuläget konkurrera med bättre priser eller miljövänlighet. ”Fjärrvärmepriset har nått smärtgränsen. I början av min karriär var vår uppgift att plocka bort oljepannor ur villor och ersätta dem med ett grönt alternativ som fungerade för kunderna, alltså bergvärme. I takt med att teknologin och effektiviteten har utvecklats har också ägare till större fastigheter fått upp ögonen för geoenergi. När vi kombinerar uppvärmning med kylning blir systemet mycket effektivt.”
Numera kan man utnyttja geoenergin på ett mer mångsidigt sätt. Ett energilager kräver inte lika mycket borrning som tidigare. Under sommaren kan man utvinna kyla ur berggrunden och lagra värmen i marken. Under vintern använder man värmen och sparar kylan till sommaren.

En ung läskhandlare

Ojanne har varit företagsam och förstått sig på pengar ända sedan han var liten. Arbetarsonen skapade sitt eget sommarjobb redan som 12-åring, när han sålde läsk från sin roddbåt vid fem olika badstränder kring den närliggande sjön. När sommarlovet var slut hade den unge företagaren fått ihop 7 000 kronor. ”Jag köpte en cola för fem kronor och rodde till badstranden. Jag kom på att jag kunde locka kunder genom att ropa: Vem vill ha den sista colan? Jag sålde flaskan för tio kronor och rodde sedan tillbaka till affären och köpte en cola och en Fanta. Sedan sålde jag den sista colan och den sista Fantan. Det var där det började”, minns Ojanne.

Det finska sättet att göra affärer var en helt ny värld för Ojanne. Rättframheten kändes ovan. ”Vi började med att knyta finska kontakter och anställa en finsk vd. På så sätt fick vi en företagsledning som förstod den finska kulturen. Vi tog också vara på det bästa ur den svenska modellen. Vi diskuterar exempelvis mycket inom företaget.”
Företagskulturen är inte särskilt hierarkisk och man fokuserar mycket på samarbete. ”Jag kan be installatörerna om råd när jag ska fatta beslut. Jag vill att de verkligen ska kunna vara med och påverka.”