Rototec » Geoenergi ger bostadsrättsföreningar besparingar och avkastning till investerarna

Geoenergi ger bostadsrättsföreningar besparingar och avkastning till investerarna

Förutom att geoenergilösningarna är ekologiska, kan de även bidra till en stabilisering av bostadsrättsföreningens ekonomiska situation. Många föreningar har alltför stora renoveringslån i förhållande till värdet på bostadsrätterna. Räddningen kan finnas i geoenergi, med vilken man kan kapa en stor del av en av bostadsrättsföreningens kostnader, värmekostnaden. Avkastningen på kapitalet är i genomsnitt 10 procent, i fastigheter där man även använder mycket kyla upp till 20 procent. Detta betyder att fastighetsinvesterare med hjälp av en geoenergilösning kan tjäna relativt sett bättre än med en ny fastighetsinvestering.

Fjärrvärmepriset har sedan 2000-talets börjar fördubblats i Finland. Beslutet att sluta använda stenkol före 2029 ökar pristrycket på fjärrvärme ytterligare. Samtidigt har värmepumpstekniken samt tekniken inom planeringen och brunnsborrningen utvecklats till en sådan nivå att geoenergi kan utnyttjas i alla slags fastigheter från villor till industrihallar, köpcentra och sjukhus. I de största objekten genererar geoenergi nästan alltid miljoner till ägaren vid en livscykeljämförelse med genomsnittlig fjärrvärme.

I vårt referensobjekt på Pähkinäkuja i Tammerfors var totalkostnaden för ett nytt energisystem cirka 800 000 euro. Återbetalningstiden för lånet som togs för projektet var ungefär 15 år. Föreningen behövde inte höja avgifterna.

Se alla våra referensobjekt >