Rototec » Bergvärme eller luft-vattenvärmepump?

Bergvärme eller luft-vattenvärmepump?

BERGVÄRME

Fördelar

 • Värmekälla för värmepumpen är mest solenergi som lagrats i marken och berggrunden.
 • Värmepumpssystemet består av innedel och energibrunn, ett borrhål, borrat i berggrunden som är osynlig och underhållsfri.
 • Bergvärmens effektivitet är relativt oberoende på utetemperaturen pga temperatur i berggrunden varierar mycket mindre jämfört med uteluften.
 • Bergvärmens verkningsgradens årsmedelvärde är oftast bättre som betyder lägre driftskostnader.
 • Ju större husets energibehov desto lönsammare med bergvärme.
 • Skillnaden mellan installationskostnader för luft-vatten och bergvärmepump blir mindre om man kan använda ROT-avdraget pga arbetetes andel är större vid bergvärmeinstallation
 • Energibrunn för bergvärmepump kan användas under sommaren som en källa för komfortkyla, på ett kostnadseffektivt sätt

Att tänka på

 • Installationskostnader är större
 • Borrning av energibrunn behöver tillstånd
 • Rördragningar mellan energibrunn och innedel betyder schaktarbete.

LUFT-VATTEN

Fördelar

 • Värmekälla för värmepumpen är solenergi som lagrats i uteluften
 • Värmepumpssystemet består av innedel och utedel
  Installationen av luft-vattecirkulerarnvärmepump går fort pga ingen energibrunn behövs
 • Installationskostnaden är lägre pga ingen energibrunn
  Vanligtvis behövs inte något tillstånd från kommunen

Att tänka på

 • Värmepumpens utedel placeras på utsidan av huset, och kan inte täckas över
 • Utedelen behöver mer service eftersom är utsatt för regn och rusk
 • Placeringen behövs att väljas på rätt sätt (buller, estetik, gärna en varm plats, minimera rördragningen till innedel)
 • Effektiviteten är mycket beroende på utetemperaturen, ju kallare värmekällans temperatur, desto sämre effektivitet och vice versa
 • Avfrostning under kallaste dagarna minskar effektiviteten
 • Vatten från avfrostningen ska transporteras bort
 • När uppvärmningsbehovet är störst är effektiviteten lägre jämfört med bergvärmepumpen, som orsakar större driftskostnader, även större behov för eluppvärmning
 • Luft-vattenvärmepumpen har oftast större driftskostnader