Rototec » Bergvärme är förnyelsebar solvärmeenergi lagrad i berggrunden. Men hur går det till?

Bergvärme är förnyelsebar solvärmeenergi lagrad i berggrunden. Men hur går det till?